close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
پایان نامه مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز
به دانلودهای دانشجویی خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : پایان نامه مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز

پایان نامه مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز

تاریخ ارسال پست:
سه شنبه 06 آبان 1393
نویسنده:
مدیر سایت
نظرات :
تعداد بازدید:
280

دسته بندی:زیست شناسی

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 101

حجم فایل:1,034 کیلوبایت

 

چکیده:
ویروس هپاتیت G متعلق به خانواده فلاوی ویریده است و عفونت این ویروس را با بروز آسیب های کبدی ، عملکرد غیر عادی کبد و بد خیمی های کبدی مرتبط می دانند. مطالعات گذشته پیشنهاد دادند که یکی از علل بروز بیماری های کبدی با عامل نا مشخص یا کریپتوژنیک ممکن است ابتلا به عفونت ویروس هپاتیت G باشد. بنابراین در این مطالعه میزان شیوع عفونت ویروس هپاتیت G از طریق روش های مولکولی در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک در مقایسه با سیروز با علت مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه مقطعی 283 بیمار گیرنده پيوند کبد به 2 گروه مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک (122 نفر) و مبتلایان به سیروز با علت مشخص (161 نفر) مورد ارزیابی قرار گرفتند . ابتدا از نمونه های بافت کبد برش های مورد نظر تهیه و پس از استخراج ژنوم ویروس هپاتیت G و سنتز  cDNA از آن با استفاده از روش Nested-RT-PCR راه اندازی شده امکان وجود عفونت با  ژنوم ویروس هپاتیت G در نمونه های بافت مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان نقش فاکتورهای خطر ساز  بالینی و آزمایشگاهی در افزایش بروز عفونت ویروس هپاتیت G، با نسخه 15نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از میان کل بیماران مورد مطالعه ( 283 نمونه) 22 نفر یا 8/7 درصد از این بیماران از نظر وجود ژنوم ویروس هپاتیت G مثبت بودند. در میان مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک (9 نفر از 122 نفر، 4/7 درصد) مبتلا به عفونت این ویروس بودند. همچنین از میان مبتلایان به سیروز با علت مشخص (13 نفر از 161 نفر، 1/8 درصد) مبتلا به عفونت ویروس هپاتیت G بودند. از میان فاکتورهای خطرساز تنها میان دامنه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص ارتباط معنی دار مشاهده گردید. از طرف دیگر یک نفر از مبتلایان به سیروز با علت مشخص و همچنین تنها یک نفر از مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک بطور همزمان مبتلا به عفونت سیتو مگالو ویروس بودند. از نتایج حاصل از این مطالعه چنین برداشت می شود که میزان شیوع عفونت ویروس هپاتیت G  در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک و هم مبتلایان به سیروز با علت مشخص بالا می باشد. بنابراین تعیین میزان شیوع عفونت این ویروس در زمان قبل از پیوند در هر دو گروه مبتلایان به سیروز می تواند در مدیریت بالینی عوارض کبدی ایجاد شده بوسیله این ویروس در زمان های پس از دریافت پیوند کبد مؤثر باشد.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات        
1)مقدمه            
1-1)هپاتيت‌ ويروسي      
2-1)ویروس هپاتيت  G
1-2-1)تاريخچه
1-2-2) ساختمان ويروس
1-2-4) راه‌هاي انتقال عفونت
1-2-5) علايم باليني
1-2-6) تشخيص آزمايشگاهی
1-3) تاریخچه پیوند کبد
1-3-1) معرفی پیوند کبد
1-3-2) فیزیولوژی و عملکرد کبد
1-3-3)  انواع بیماریهای نیازمند پیوند کبد
1-3-3-1) نقص کبدی مزمن 
1-3-3-2) نقص کبدی حاد 
1-3-3-3) سيروز كبد 
1-3-3-4) سیروزصفراوي اوليه 
1-3-3-5) كلانژيت اسكلروزان اوليه
1-3-3-6) هپاتيت اتوايميون 
1-3-3-7) سیروز الکلی 
1-3-3-8) كارسينوم سلول كبدي 
1-3-4) زمان انجام پیوند
1-3-5) انواع عفونت در بیماران دریافت کننده پیوند کبد
1-4) مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه عفونت ویروس هپاتیت G با سیروز کریپتوژنیک
1-5) اهداف تحقیق
هدف کلی
1-6) فرضیه ها ی تحقیق
فصل دوم: مواد و روش کار     
2-1)  جمعيت مورد مطالعه 
2-2) لوازم مصرفی 
2-3) لوازم غیر مصرفی 
2-4) آزمایش های انجام شده در این تحقیق 
2-5) روش های ملکولی (Molecular Methods) 
2-5-1) واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction, PCR) 
2-6) روش  HGV-RT-Nested-PCR   
2-6-1) استخراج HGV-RNA از نمونه های بافتی با روش RNX-PLUS 
2-6-2) طراحی پرایمرژنوم ویروس هپاتیت G 
2-6-3) سنتز CDNA 
2-7) آزمایش مرحله اول HGV-RT-PCR       
2-7-1) تهیه مخلوط واکنش مرحله اول HGV-RT-PCR
2-8) آزمایش مرحله دوم HGV-RT-PCR
2-8-1) تهیه مخلوط مرحله دوم واکنش HGV-RT-PCR
2-9) الكتروفورز و رنگ آمیزی محصولات PCR 
2-10) طرز تهيه بافرها و محلول هاي مورد نياز برای الكتروفورز ژل آگاروز 
2-10-1) طرز تهيه بافر TAE 
2-10-2) طرز تهيه ژل آگارز 
2-11) مشاهده محصولات PCR 
2-12) آنالیز آماری 
فصل سوم: نتايج       
3-1) تهيه پرسشنامه 
3-2) معرفي گيرندگان پيوند کبد 
3-2-1) بررسی وضعیت بیماریهای زمینه ای در گیرندگان پیوند کبد
3-2-2) بررسی وضعیت سن گیرندگان پیوند
3-2-3) بررسی وضعیت نهایی گیرندگان پیوند بعد از دریافت پیوند کبد 
3-2-4) بررسی وضعیت گروه خونی گیرندگان پیوند
3-2-5)  معرفی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص (Determined Cirrhosis)  
3-2-6) معرفی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص (Cryptogenic Cirrhosis)          
3-2-7) تعیین فراوانی ژنوم ویروس هپاتیت  G در بافت گیرندگان پیوند کبد
3-2-8) تعیین فراوانی ژنوم HBV در بافت گیرندگان پیوند کبد
3-2-9) تعیین فراوانی HBsAg در بافت گیرندگان پیوند کبد 
3-2-10) تعیین فراوانی عفونت سیتو مگالو ویروس (CMV) در بافت گیرندگان پیوند کبد
3-2-11) بررسی عفونت همزمان ویروس هپاتیت G و سیتو مگالو ویروس در گیرندگان پیوند کبد
3-2-12) تعیین میزان آنزیم کبدی ( AST) در گیرندگان پیوند کبد 
3-3) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در کل گیرندگان پیوند کبد
3-3-1) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص (Determined Cirrhosis) 
3-3-2) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 
3-3-3) بررسی ارتباط عفونت مخفی ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 
3-3-4) بررسی ارتباط میزان آنزیم های کبدی در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 
3-3-5) بررسی ارتباط میزان شیوع عفونت CMV در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 
فصل چهارم:  بحث و نتیجه گیری     
4-1) بحث
4-2) بررسی عفونت همزمان ویروس هپاتیت G با سایر ویروس ها در گیرندگان پیوند کبد
4-3)بررسی وضعیت عفونت ویروس هپاتیت G در مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک 
4-4) نتیجه گیری
4-5) پیشنهادات 
منابع   
چکیده فارسی         
 فهرست جداول
جدول1- 1: پارامترهای سرمی مفید برای ارزیابی بیوشیمیایی نکروز و فعالیت سلول های کبد    
جدول 2-1: توالی آغازگرهای  بیرونی و درونی برای تشخیص ویروس هپاتیت G (GBV-C) 
جدول2-2: پروتکل سنتز  cDNA       
جدول2-3:برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر برای سنتز  cDNA    
جدول2-4: پروتکل مرحله اول          
جدول2-5: برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر مرحله اول HGV-RT-PCR    
جدول2-6:پروتکل مرحله دوم HGV-RT-PC   
جدول2-7: برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر مرحله دوم HGV-RT-PCR   
جدول 3-1 : پرسشنامه طرح بررسی میزان شیوع عفونت مخفی ویروس هپاتیت G  در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک 
جدول3-2 : فراوانی گروه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص      
جدول3-3: فراوانی گروه خونی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص       
جدول3-4: فراوانی گروه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نا مشخص    
جدول3-5: فراوانی گروه خونی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص     
فهرست شکل ها
شكل 1-1  : طبقه بندی عوامل ویروسی ایجاد کننده هپاتیت      
شکل 1-2 : ساختمان شماتیک ویروس هپاتیت G 
شکل 1-3 : ساختمان ژنوم ویروس هپاتیت G        
شکل 1-4 : نمای تغییرات سرولوژیک و ژنومی ویروس در خون مبتلایان به عفونت ژنوم ویروس هپاتیتG پایدار 
شكل  1-5 : الگوي استفاده و تفسير تست‌هاي آزمايشگاهي براي تشخيص عفونت ژنوم ویروس هپاتیتG   
شکل 3-1 : الکتروفورز محصولات PCR و مشاهده HGV-DNA روی ژل آگاروز   

پایان نامه تجهیزات حفاظتی پست و شبکه های توزیع

      

میزان شیوع عفونت مخفی کبدی

,

ویروس هپاتیت G

,

عفونت گیرندگان پیوند کبد

,

پیوند کبدی مبتلا به سیروز کریپتوژنیک

,

پایان نامه عفونت مخفی کبدی

,

پایان نامه عفونت مخفی

,

کبدی ویروس هپاتیت G

,

پیوند کبد سیروز کریپتوژنیک

,

دانلود پایان نامه پایان نامه زیست شناس

,

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی